ناردخت

به شکوه آنچه بازیچه نیست بیندیش.

ناردخت

به شکوه آنچه بازیچه نیست بیندیش.

ناردخت

اینجا از دغدغه های روزانه ام می نویسم، به طبع بیشترشان خانمانه است تا عمومی، اما هیچ منعی برای ورود آقایان نمی بینم، غیر از اینکه هنگام کامنت گذاشتن رعایت حدود را داشته باشند...

>

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است


روزهایی از زندگی هستند که فرق می کند برایت، تیک میزنی بهشان که یادت بماند.

 • امروز را از ته دل خندیدم
 • امروز دوستی داشته ام که می تواند تا آخر عمرم قابل اطمیمنان بماند
 • امروز قلبم را بیشتر حس کردم
 • امروز نگاهم پررنگ تر شد
 • امروز زبانم زیباتر در دهانم چرخید
 • امروز دست های "او" را که همه ی قلبم است یافتم
 • امروز قلبم تندتر تپید
 • امروز را برای خدا بودنش شکر گفتم
 • امروز نگاهم کم فروغ تر شد
 • امروز رنگ توی صورتم به حرکت در آمد
 • امروز....

 

امروز را باید یک تیک بزنم و یک تکه کاغذ بگذارم درون جیب بیست و هفت سالگی ام که یک تغیر بزرگ کرده ام. امروز بیست و هفت ساله شده ام... حوالی همین ساعت ها... با یک اتفاق ویژه که نور چشم هایم را بیشتر، قلبم را بزرگتر و دلم را امیدوار تر به خدایی خدایی کرد که من لی غیرک.

 

۵ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۴ ، ۱۷:۳۵
ناردخت